SARANA MINAT DAN BAKAT

Dalam pembinaan minat dan bakat tersedia sarana olahraga diantaranya : lapangan bola kaki, bola volly, bola basket, senam, takraw dan lapangan bulu tangkis.